Home
De Ainrommer
Nieuws
Donateur worden
Interessante links
Gastenboek
Contact
Fotoalbum

Dit is de website van De Ainrommer oet Ainrom.
Een blad voor Eenrummers, gemaakt door Eenrumers. De redactie doet haar best om tien keer per jaar een mooi en interessant blad te maken.

Voor recent nieuws zie www.eenrumonline.nl

 


De redactie wordt bemand door

Ruben Heijloo

Greetje Baars

 

Sandra de Vries

 

Monique Blauw

Wim Toonder (penningmeester)

 

Op op de pagina "De Ainrommer"   kunt u de Ainrommer digitaal en in kleur zien. Wij komen niet meer lang met de collectebus zoals eerder, maar we vragen u om donateur te worden van "De Ainrommer"  voor een bedrag van slechts € 7,00. Daar krijgt u jaarlijks 10 "De Ainrommers" voor in huis met nieuwtjes, de databank, activiteiten van de vele Eenrumer verenigingen, interressante verhalen, historie van Eenrum, verslagen van activiteiten en natuurlijk de puzzelpagina voor groot en klein.

U wordt donateur door € 7,00 over te maken op de rekening van dorpsbelangen NL15RABO 0316 0040 57 onder vermelding “nieuwe donateur” en adres.

Wilt u de Ainrommer in kleur lezen? Kijk dan op:www.de-ainrommer.nl

Voor de meest recente informatie zie www.eenrumonline.nl

 

 

 

 


  

 

 

web counter

 

"De Ainrommer"
info@de-ainrommer.nl