Home
De Ainrommer
Nieuws
Donateur worden
Interessante links
Gastenboek
Contact
Fotoalbum

 

Per abuis is het nieuws van Dorpsbelangen niet in De Ainrommer van mei terechtgekomen.

NIEUWS VAN DORPSBELANGEN

Haperend en struikelend zijn we op weg naar het eind van de Coronatunnel. Twee stappen vooruit en weer eentje terug, maar de aanhouder wint. Wie weet kunnen we elkaar over niet al te lange tijd weer eens op een terrasje treffen of gewoon in het prachtige Eenrum zelf. Niet meer alle contactbeperkingen, maar gewoon weer met zijn allen bij elkaar komen. De eerste tekenen zijn er en er valt ook nu weer wat te melden.

 

Herdenking 4 mei
Vorig jaar rond deze tijd werd gedwongen door de Coronaproblemen besloten om de grootse herdenking van 75 jaar bevrijding in zeer afgeslankte vorm te doen. Voor iedereen die de herdenking enigszins een warm hart toedraagt was dit een teleurstellend gebeuren, maar van de andere kant de enige nog resterende mogelijkheid.
Dit jaar is het helaas niet anders en dat betekent dat de herdenking op dezelfde, zeer sobere wijze zal plaatsvinden als in 2020.
Het Nationaal Comité en gemeente Het Hogeland vragen iedereen om 4 mei de vlag thuis de hele dag halfstok te hangen.
Op 4 mei zullen twee vertegenwoordigers van de gemeente Het Hogeland samen met de voorzitter van Dorpsbelangen een krans leggen bij het monument bij de kerk. Daarna zal door deze personen een bloemstuk worden gelegd bij de gedenksteen in de Jodengang Eenrum. Bij beide momenten is verder niemand aanwezig. We zijn blij dat deze heel belangrijke gebeurtenis toch nog enige aandacht krijgt en we roepen iedereen uit het dorp op om op gepaste wijze mee te doen. 

Peiling woonbehoefte Eenrum

Er valt op dit moment wel het een en ander te melden. Kijk hiervoor verderop in de Ainrommer.

Ossengang
Bij regenachtig weer ziet het wegdek van de Ossengang er nogal troeperig uit. Op vele plekken is het dan niet mogelijk om met schone schoenen vanuit de auto naar huis te komen. De aanwonenden hebben in onderling overleg een petitie opgesteld. Dorpsbelangen ondersteunt dit initiatief, heeft de petitie onder de aandacht van de gemeente Het Hogeland gebracht en zal toezien op de verdere gang van zaken. Wordt vervolgd.

Hertenkamp
In de vorige Ainrommer kon het goede nieuws gemeld worden dat qua organisatie en bemensing het Hertenkamp nu en voor de komende jaren op orde is. De continuïteit is daarmee gewaarborgd. Daarbovenop is er nu een zeer enthousiaste klusgroep en zij hebben op zondag 11 april de handen eens stevig uit de mouwen gestoken. Het Hertenkamp heeft een flinke opfrisbeurt gehad en er is het nodige reparatiewerk verricht. Hulde voor deze geweldige aanpak en dat biedt veel mogelijkheden voor de toekomst. Wist u trouwens dat u ook donateur kunt worden van het Hertenkamp? Het Hertenkamp staat financieel op eigen benen en draait op een zeer bescheiden begroting. Er is nog een kleine reserve. Bij het donateursbestand van het Hertenkamp is sprake van vergrijzing en door overlijden en vertrek loopt het aantal donateurs terug. Dit is bedreigend voor het voortbestaan. Het is altijd leuk om te zien hoe ouders met hun kleine kinderen een klein uitje in het hertenkamp hebben. En kijk vooral eens naar de trotse opa’s en oma’s met hun kleinkinderen. Draagt u het Hertenkamp een warm hart toe – en wie doet dat niet? – overweeg dan een donatie. U kunt dit melden via Dorpsbelangen.

Milieustraat Leens
Dorpsbelangen Zoutkamp meldde dat de gemeente Het Hogeland per direct de milieustraat in Leens heeft gesloten. Het alternatief is nu Usquert en dat ligt behoorlijk ver weg. DB Zoutkamp wil actie richting de gemeente ondernemen en vraagt o.a. DB Eenrum om ondersteuning. Graag willen wij van onze dorpsgenoten weten of er ook last wordt ondervonden van de sluiting van de milieustraat in Leens. Zo ja, stuur dan even een kort mailtje aan dorpsbelangeneenrum@gmail.com.

Lid worden van Dorpsbelangen
Heb je bijvoorbeeld een “dorpskwestie” die je graag bij de gemeente Het Hogeland aan wilt kaarten, dan kan Dorpsbelangen daar mogelijk een helpende rol bij spelen. Hoe groter Dorpsbelangen, des te krachtiger het geluid. Word daarom lid van Dorpsbelangen. Lid worden is zeer eenvoudig en kost €5,- per jaar. Een mailtje om lid te worden naar Harry van der Laan, onze penningmeester, op dorpsbelangeneenrum@gmail.com is voldoende.

Contact met Dorpsbelangen
We vinden het belangrijk om korte lijnen met de dorpsgenoten te hebben. Naast contact via ons emailadres dorpsbelangeneenrum@gmail.com kan ook direct telefonisch contact met de voorzitter (06-12963712) worden opgenomen. Een WhatsAppbericht sturen kan natuurlijk ook.
We staan open voor alle denkbare vragen, opmerkingen en suggesties.

Namens het bestuur van Dorpsbelangen
Willem Hiemstra (voorzitter)

 

************************************************************

 

Veranderingen in de redactie

 

Pauline Rooseboom en Marga Diephuis hebben enige tijd geleden aangegeven te willen stoppen met het redactiewerk voor De Ainrommer. Pauline vond het gezien haar leeftijd wel welletjes en Marga moest helaas stoppen om gezondheidsredenen. 

 

Pauline heeft veertien jaar in de redactie van de Ainrommer en De Mare gezeten, waarin ze een nimmer aflatende inzet toonde om kopij binnen te halen en de binnengekomen stukken te redigeren. Marga heeft zeven jaar deel uitgemaakt van onze redactie. Ze heeft onder andere “Vriendjes in de spotlights” opgezet en de puzzel verzorgd. Ze had nog veel leuke ideeën voor De Ainrommer. Het mocht jammer genoeg niet zo zijn. 

Meiden, bedankt voor alles. We gaan jullie missen.

 

Sinds vorige maand is Ruben Heijloo toegetreden tot de redactie. Hij gaat de taken van Pauline overnemen.

 

De rest van de redactie 

 

 

1 november 2019  


Lichtweek  21 t/m 28 december

 

Ook dit jaar organiseert de VvV weer een lichtweek. We pakken het dit jaar echter anders aan dan voorgaande jaren.
- Er is geen thema, u bent dus vrij in hoe u uw     straat of huis wilt versieren.
- U kunt meedoen als straat, maar ook als huis.
- De jury komt op de 1e dag (dus 21 december)
 langs.
Wij hopen, door deze andere aanpak, dat meer mensen enthousiaist worden en Eenrum tot een mooi verlicht dorp maken rondom kerst. Meer informatie over de activiteiten eromheen volgen op facebook en in de volgende De Ainrommer.
Lijkt het u leuk om mee te doen, meld u dan aan via: infovvveenrum@gmail.com, dat komt de jury zeker een kijkje nemen.

  
VvV Eenrum.

 

 

 

 

4 mei 2018

 

 

 

U kunt tot  de 15de uw stukjes insturen naar :              redactie@de-ainrommer.nl 

Data voor Nijs oet Ainrom naar:                                   agenda@de-ainrommer.nl

Tekst voor advertenties naar:                                      advertentie@de-ainrommer.nl

oplossingen van de puzzels naar:                                 puzzel@de-ainrommer.nl

Wilt u tekst bij een van de redactieleden in de buis gooien. Zie namen op de Home pagina.

De eerdere Ainrommers staan online op de pagina De Ainrommer.

 

 

 

 

Molen De Lelie 150 jaar.

Klik op de flyer voor een grotere afbeelding.

Hier De lelie met de 4 geschilderde zeilen door de Eenrummer kunstschilders Jelmer Dijkstra, Theo Onnes, Gerda van Drunen en Margreet Doornbos.

 

De redactie was zaterdag 30 maart bij de opening van Noor  Agters opening van `Noor d´r Kunst`

Een impressie in de volgende Ainrommer.

 

 

 

 

 

 

 

Op zaterdag 2 juli vierde peuterspeelzaal ´t Kwetternest haar 40 jarig jubileum. Vele Eenrumers maakten van de gelegenheid gebruik een kijkje in ´t Kwetternest te nemen.

 

Grote publieke belangstelling

 

 

Wethouder van Gelder onthult het nieuwe naambord.

 

29 mei 11.00 uur is de speeltuin geopend.

Heel Eenrum, jong en oud, waren toegestroomd.

Voor een verslag van de opening zie de volgende "De Ainrommer"van eind juni.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"De Ainrommer"
info@de-ainrommer.nl